کار و جستجوی شغل

مجموعه راهنمای جامع اقامت، مهاجرت، اخذ پاسپورت از طریق جست و جوی کار در دانمارک

مهاجرت پزشکان و پرستاران به دانمارک

راهنمای جامع دریافت مجوز کار، اقامت و پاسپورت دانمارک ویژه پزشکان و پرستاران در سال 2023 رشته های مرتبط با طبابت یکی از مشکلترین رشته ها جهت کار و اخذ مجوز فعالیت در اکثر کشورها میباشد. پزشکان و پرستارانی که مایل به مهاجرت به کشورهای پیشرفته از جمله کانادا، استرالیا، سوییس، انگلستان و… هستند، میبایست […]